چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387
خداحافظی...سلام!

۱-مسئول دفتر قسمت الان اومد خداحافظی داره میره مرخصی زایمان تا شش ماه دیگه!چقد زیاد به نظر میاد شش ماه اما تو چشم به هم زدنی میگذره...دختر خانمیه،یه جورائی پاک و خالص به نظر لوپتو میومد همیشه!

۲-دودو دم ظهری زنگ زد،چقد لوپتو روش کار کرده و این روزا ثمره اش رو می بینه،آخه هیچ وقت نمی دونست چه مدلی با حرفاش جو سنگین بعد قهر رو عوض کنه،زنگ زدو Miss You و این حرفها،لوپتو هم که شگرف استعداد داره تو مخملی شدن!آخه واقعا این لحظات خوش حیفن بخوای تلفشون کنی،این حرفو کسی می زنه که وقتی با کسی قهر می کرد تو راه آوردنش کار حضرت فیل بود.خیلی روش کار شده!تازشم دودو بقیه تلفن مامان جونو تعریف کرد.اگه OK شه که آخ جون...

لوپتو بره به سمت خونه و شب دوست داشتنی و تعطیلات دوست داشتنی تر و دودوی قربونی خودش!