یکشنبه 16 تیر 1387
برگ سوم

تو که اینقد دلت واسه داداشت تنگ شده چرا یه دونه یکشنبه همت نمی کنی وقتتو تنظیم کنی و بگیریش باهاش صحبت کنی؟می دونم اون خیلی با دیسیپلینه وباید قبلش با ایمیل باهاش ساعت و روز تماستو هماهنگ می کردی اما بی خیال بهش گوش نده.بگیرش نهایتش اینه باز می ره تلفنش رو پیغام گیر و باز احتمالا از تو حموم حوله به کمر می کشیش بیرون.دیگه خیلی بدشانس باشی خونه نباشه و ...

داداشی خیلی دل تنگتم.یعنی کی میشه ببینمت؟اون تصویر خداحافظی مونو اون شب تو ترمینال آرژانتین کدوم تصویر، کجا و کی می خواد Update‌ کنه؟یه Close up از صورت ماهت به زودی تو Dream Land چطوره؟