دوشنبه 20 خرداد 1387
بعد از سفر!

فکر می کنی چقد مهلت داری واسه خوب بودن و محبت کردن؟واقعا زندگی ارزش این همه تلخی رو که به کام خودت و دو تا عزیز دیگه می ریزی داره؟آخه چرا؟چرا نمی خوای لذت ببری؟کسی پیدا می شه که به خودش و بعدشم نزدیکتریناش این همه آزار برسونه؟

پروژه خرید در سفر اصلا بر وفق مراد لوپتو نبود،همشم تقصیر مامان جونه خودش می دونه چرا!نذاش(البته وقتم نبود)که لوپتو طبق همون عادت لوسش تو خرید چند جا متاع دلخواهشو ببینه و بعد انتخاب کنه اینه که اصلا نچسبیده بهش خرید و هیچ بعید نیست به مامان جون بگه زنگ بزنه کنسل کنه قضیه رو.آخه متاعو نیاوردن خودشون قراره بفرستن.در عوض مامان جون شکار خوبی کرد تو خرید!

لوپتو همچنان دربدر Healthy Life و زبان و اون همه آرزو و آرمان و بلندپروازی!