دوشنبه 16 اردیبهشت 1387
اینو دوس نداره!

وقتی کلی می نویسی و موقع ذخیره یهو می زنه اینترنت دقایقی قطع می شه و وقتی Refresh می کنی یه یادداشت با متن خالی تو کنترل پنلت می بینی،دلت می خواد باز برگردی به همون سررسیدهای قشنگی که جون می داد واسه ثبت خاطرات با دستخط خودت،بدون قطعی،بدون Refresh ،بدون واهمه از گفتن هر آنچه در ذهنت موج می زنه!