دوشنبه 2 اردیبهشت 1387
حالش خوبه...

می پرسین چرا؟معلومه یه هفته نشده حس می کنه که کمر شلوارش داره آزادتر می شه این یعنی خوب اراده کرده تا حالا...رژیمش رو رعایت کرده و شیرینی که کلا بلای جونشه میل نکرده.صد در صد هم غذای آب پز بی مزه نخورده که زود رژیمش دلشو بزنه و ولش کنه.نکته قابل توجه ورزشه که هر روز انجام داده و قطع نشده حتی تو اوج خستگی.اینو مدیون تردمیلشه.دیگه مجبور نیست بعد شرکت نالان و خیزان بره GYM و همش وایسه تو صف وسایل ورزشی و تا یه نمه میاد خودشو گرم کنه وقتش تموم شه و میدون رو واگذار کنه به خوشتیپ بعدی.آی که چه خوبه اراده،غذای سالم و مغذی،ورزش،اندام رو به زیباتر شدن(؟)،لباسای خوشگل خوشگل،زندگی...منتظرش باش VS! 

پ.ن.نمی دونم لوپتو چشه وقتی بعضی آخر وقتا آبدارچی محترم میاد تو اتاقشو میزا رو با اون دستمال کذائیش تف مالی میکنه انگار داره یکی لوپتو رو ناز می کنه...جدا این چه حسیه؟همچین ته دلش غنج می ره که خودشم تعجب می کنه.کاش خرسی پشمالو هم اینطوری نازش می کرد دست کم به این بهونه روی لوپتو به دیوار،سالی یکی دو بار خونه رو یه گردگیری(تف مالی) می نمود!