سه‌شنبه 27 فروردین 1387
رژیم از امروز بصورت جدی آغاز شده

خوب...لوپتو در یک اقدام انتحاری از امروز صبح رژیمش رو با اندکی دخل و تصرف آغازیده است.راستش برنامه قبلی بدجوری تکراری شده بود حالا همونو با یکم تغییر شروع کرده...

ضمنا در راستای تقویت زبان می خواد جهت یادآوری کتاب Advanced Grammar in Use رو از امشب اگر خدا بخواهد شروع کنه به خوندنش...و آخر هفته بره آریانپور ببینه چه خبره...

خوب دیگه می خواد امشب ۵۰ دقیقه تردمیل بره...اگه دخمل گلی باشه فردا صبح نتایجو می ده...الانم چائیشو ریخته می خواد صبحونشو سرکار میل کنه...