دوشنبه 26 فروردین 1387
باید اراده کنم...اوکی؟

لوپتو این کارارو باید جدی شروع کنه:

۱-رژیم غذائی مناسب چون اصولا فک می کنه یه چند کیلوئی تا مدلای Victorias Secret بیشتر فاصله نداره!

۲-ورزش بازم به همون دلیل بالا و نیز اینکه حسابی کیفور می شه.

۳-زبان که تازگیا می ترسه یه جا موقع اظهار وجود خدای نکرده کم بیاره و اینکه یه چیزائی تو سرشه که یه جاهائی بره. فک کرده کشکه...

پ.ن. برنامم روتین شده داره دلمو می زنه دلم عکاسی هوس کرده مثلا.